Grup d'empleats de Grupo SIFU
 Grup d'empleats de Grupo SIFU

QUÈ ÉS UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL?

Els Centres Especials de Treball (CET) són figures creades per l'antiga LISMI - Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (actual Llei General de la Discapacitat - LGD) amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat laboral.

La plantilla dels CET, a diferència de les empreses ordinàries, està formada com a mínim per un 70% de persones amb alguna mena de discapacitat superior al 33% i l'objectiu del qual és fer un treball productiu participant regularment en les operacions del mercat i assegurant-se una ocupació remunerada i les prestacions de serveis d'ajust personal i social que requereixen aquest tipus de treballadors.

Formen part de Grupo SIFU els següents Centres Especials de Treball:

  • EPID (Ocupació per a la integració de discapacitats S.L)
  • ESCID (Externalització de serveis i compres per a la integració de discapacitats S.L)
  • SIFU (Serveis Integrals de Finques Urbanes S.L)
  • TADIS (Treball Associat de Disminuïts per la Integració Social SCCL).

Els centres especials de treball compten amb el suport de les administracions públiques.

CATALUNYA - DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL – GENERALITAT DE CATALUNYA

DONA SUPORT ALS SEGÜENTS PROGRAMES:

- Corresponent a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball.

- Corresponent a les subvencions destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral dels treballadors/ores amb discapacitat dels centres especials de treball (Equips multidisciplinaris de suport, EMS).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball, i finançada al 100 % pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

 Banner_logos_Gencat

Ver PDF